Hvordan Fiske Med Flue Og Dupp?

Flue og dupp Under fiske med flue og dupp velger du selv tyngde på duppen og fortomslengde, men en-tre meter er på generelt grunnlag bra. I motsetning til når en fisker med agn, sveiver en inn duppen og fluen, gjerne med variert hastighet og innlagte stopp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.