Hvordan Regne Ut Prosent I Excel?

Formelen for å regne ut dette ser slik ut: Del av tallet/Det hele tallet*100 = Antall prosent. I eksempelet blir det da slik: 500/2000*100 = 25%. Svaret er altså: 500 er 25% av 2000.

hvordan kan du angi verdier i excel?

I stedet for å bruke en kalkulator, kan du bruke Microsoft Excel til å gjøre matematikken! Du kan angi enkle formler for å legge sammen, dele, multiplisere og trekke fra to eller flere numeriske verdier. Du kan bruke Autosummer -funksjonen til raskt å summere en serie med verdier uten å angi dem manuelt i en formel.

hvordan kan du opprette en formel?

Du kan bruke Autosummer -funksjonen til raskt å summere en serie med verdier uten å angi dem manuelt i en formel. Når du har opprettet en formel, kan du kopiere den til tilstøtende celler – ingen behov for å opprette den samme formelen på nytt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.