Hvorfor Er Glass Et Gjennomsiktig Materiale?

Glass er kort fortalt gjennomsiktig fordi elektronene i glass ikke «bremser» synlig lys – i motsetning til i de aller fleste andre materialer. Lys består av partikler som kalles fotoner, og når de treffer et materiale, påvirker de elektronene i det.

hva er hvitt glass?

Hvitt, opakt glass, benglass, fremstilles ved tilsats av uløselige stoffer som for eksempel tinnoksid, eller av stoffer som løses i den flytende glassmassen, men som under avkjøling skilles ut i meget små krystaller. Av slike stoffer kan nevnes kryolitt, trikalsiumfosfat og kalsiumfluorid.

hva er fargen av glass?

Glass er vanligvis et gjennomsiktig, fargeløst stoff, men det kan farges ved tilsetning av fargede oksider til råvareblandingen. Hvitt, opakt glass, benglass, fremstilles ved tilsats av uløselige stoffer som for eksempel tinnoksid, eller av stoffer som løses i den flytende glassmassen, men som under avkjøling skilles ut i meget små krystaller.

hva er glassets fysiske egenskaper?

Glassets fysiske egenskaper bestemmes foruten av den kjemiske sammensetning av varmebehandlingen det utsettes for under produksjonen. Ved meget hurtig avkjøling oppstår trykkspenninger i glassets overflate. Riktig utført kan dette medføre stor mekanisk styrke, glasset er kjent som herdet glass.

Leave a Reply

Your email address will not be published.