Hvorfor Er Paulus Viktig For Kristendommen?

Paulus er kjent som den første teolog i den kristne kirke. Det vil si at han i brevene sine har formulert hva han mener det betyr at Jesus er Kristus og hva det betyr når kristne sier at Jesus er stått opp fra de døde. Disse brevene og formuleringene er fremdeles en av grunnsteinene i den kristne teologien.

hva var Paulus’ omvendelse?

Paulus 1 Kristenforfølgeren. Paulus var nær knyttet til fariseerne, hvem nå de kan ha vært, og en aktiv kristenforfølger, noe han 2 Omvendelsen. Få episoder i NT er mer dramatiske enn Paulus’ omvendelse. På vei til Damaskus for å kuste kristne, blir 3 Misjonæren. Det var to fundamentale forutsetninger Paulus bygde sitt liv etter omvendelsen på: bevisstheten om å leve i More

Leave a Reply

Your email address will not be published.