Hvorfor Får Man Leamus I Øyet?

Leamus forekommer ofte hos friske personer, men kan også være tegn på sykdomstilstand i nerver som styrer kroppens motorikk (motornevronene) eller i utløperne (aksoner). – Det kan skyldes at du mangler enkelte mineraler, for eksempel kalsium, magnesium, kalium og natrium.

Leave a Reply

Your email address will not be published.