Hvorfor Vant De Allierte 2 Verdenskrig?

Aksemagterne var underlegne i våbenproduktion. Der er mange årsager til, at de allierede vandt 2. verdenskrig, herunder deres evne til at producere enorme mænger våben til deres hære. Under 2. verdenskrig formåede de allierede fx at producere fire gange så mange tanks og maskingeværer og tre gange så mange fly som deres modstandere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.