Hvorfor Varierer Temperaturen Med Høyden Over Havet?

Vår opplevelse av varme og kulde avhenger riktignok ikke bare på temperaturen, men også av vindens avkjølingseffekt samt stråling og luftfuktighet. Foruten solstråling varierer temperaturen med høyde over havet. På større høyder er lufttrykket lavere, noe som fører til fallende temperatur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.