Testet Positiv For Korona Hva Nå?

Dersom du likevel velger å ta en koronatest, bør du fortsatt holde deg hjemme så lenge du er syk, uansett om testen er positiv eller negativ. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig og mange teststasjoner vil fortsatt bestå inntil videre dersom du ønsker eller har behov for en test.

Leave a Reply

Your email address will not be published.